TEČAJ CPP: 4.12.2023 ob 15h / 18.12.2023 ob 15h / 8.1.2024 ob 15h

DECEMBRA 2023 Tečaj CPP – 50 % in evidenčni karton – 50 %.

PRIJAVA

O NAS – AVTOŠOLA 3D

Šola vožnje 3D d.o.o. deluje neprekinjeno že 33 let. Naša osnovna dejavnost je izobraževanje kandidatov za voznike motornih vozil. Prvega kandidata smo vpisali marca leta 1990 in do danes nam je zaupalo že preko 16 000 kandidatov.

Naš vozni park obsega 14 osebnih vozil in motorjev. Poleg praktičnega dela poučujemo tudi teorijo Cestno prometnih predpisov (CPP).

Eden od pokazateljev kakovosti našega dela predstavlja odstotek uspešno opravljenih izpitov na praktičnem in teoretičnem delu usposabljanja, ki ga primerjamo z odstotkom v celotni ljubljanski regiji (Izpitni center Ljubljana – Domžale).

Rezultati za leto 2022 so naslednji:

PRAKTIČNI DEL

3D Avtošola ikona za B kategorijo - O NAS

»B« kategorija – osebno vozilo

0%
Avtošola 3D
0%
Izpitni center Ljubljana – Domžale
0%
Slovenija – vsi izpitni centri

TEORIJA

3D Avtošola ikona za B kategorijo - O NAS 3D Avtošola ikona za A kategorijo - O NAS

Kategoriji »B« in »A«

0%
Avtošola 3D
0%
Izpitni center Ljubljana – Domžale
0%
Slovenija – vsi izpitni centri