Vožnja s spremljevalcem - Avtošola 3DO vožnji s spremljevalcem govorimo, kadar vozi vozilo v cestnem prometu oseba, ki še nima pravice voziti samostojno in jo v vozilu spremlja oseba, ki pri tem ne opravlja dela učitelja vožnje. Tudi Šola vožnje 3D beleži vedno več kandidatov, ki se odločijo za možnost vožnje s spremljevalcem. Pomembno je, da spremljevalec z zgledom in nasveti prispeva k učenju umirjene in varne vožnje kandidata in hkrati ne spreminja znanj in navad, ki se jih je kandidat naučil v šoli vožnje. Po ocenah Agencije za varnost prometa naj bi za dosego pričakovanih koristi vožnja s spremljevalcem trajala vsaj eno leto, v tem času pa naj bi kandidat prevozil vsaj 3000 km.

Kandidat, ki se odloči za vožnjo s spremljevalcem je lahko oseba ki:

  •  je starejša od 16 let,
  • je v šoli vožnje opravila teoretični del usposabljanja za voznika (Tečaj CPP) in opravila teoretični del vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo (Izpit CPP),
  • je v šoli vožnje opravila praktični del usposabljanja (najmanj 20 ur vožnje),
  • jo med vožnjo spremlja spremljevalec, ki je vpisan v evidenčni karton vožnje – vpis opravi upravna enota, ko ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji,
  • vozi vozilo, označeno s predpisano »L« tablico (lahko jo kupite tudi v naši Šoli vožnje 3D).

Spremljevalec je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji, je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci izrečenih kazenskih točk nima več kot pet kazenskih točk.
Spremljevalec je pri spremljanju kandidata odgovoren tako za varnost vožnje kot tudi za prekršek, ki ga stori kandidat.

Kandidat mora imeti med vožnjo s spremljevalcem pri sebi evidenčni karton vožnje, osebni dokument in zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje.

Kandidat med vožnjo s spremljevalcem pridobi veliko izkušenj in nekatere raziskave kažejo, da ima vožnja s spremljevalcem še veliko drugih prednosti. Povzetke nekaterih izmed raziskav si lahko preberete v članku, kjer povzamejo glavne prednosti vožnje s spremljevalcem in predstavijo mnenja stroke.

V kolikor izpolnjujete pogoje in želite pričeti z usposabljanjem za vožnjo s spremljevalcem, nas lahko pokličete in z veseljem vam bomo pomagali na poti do izpita. Šola vožnje 3D organizira tečaj CPP vsakih 14 dni. Nanj se lahko prijavite preko spletnega obrazca, osebno v pisarni Šole vožnje 3D ali pa nas pokličete na telefonsko številko 031 876 147.