TEČAJ CPP: 4.12.2023 ob 15h / 18.12.2023 ob 15h / 8.1.2024 ob 15h

DECEMBRA 2023 Tečaj CPP – 50 % in evidenčni karton – 50 %.

PRIJAVA

“B” S SPREMLJEVALCEM

S Tečajem CPP lahko pričnete, ko dopolnite 16 let. Po končanem Tečaju se na upravni enoti prijavite na teoretični del vozniškega izpita (republiške teste CPP). Po opravljenem teoretičnem izpitu, morate v šoli vožnje opraviti še program vožnje oziroma zakonsko predpisanih najmanj 20 ur vožnje, potem nadaljujete vožnjo z izbranim spremljevalcem. S spremljevalcem sme kandidat voziti največ dve leti od vpisa spremljevalca v Evidenčni karton vožnje, ki ga opravi na Upravni enoti. Po tem roku kandidat ne sme več voziti s spremljevalcem, ampak mora opraviti izpitno vožnjo pred republiško izpitno komisijo.

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov mladoletnega voznika, ki je star najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let. Spremljevalec v evidenci ne sme imeti več kot pet kazenskih točk. S pisnim soglasjem staršev, posvojiteljev ali rejnikov je lahko spremljevalec mladoletne osebe tudi druga oseba, ki izpolnjuje ostale zgoraj navedene pogoje.

Vozilo, ki ga vozi kandidat oz. voznik s spremljevalcem, mora biti označeno s predpisano “L” tablico zelene barve, ki mora biti nameščena na levi polovici zadnje strani vozila.

Obveznosti, ki vas spremljajo na poti do vozniškega dovoljenja:

1. Tečaj CPP (Cestno prometni predpisi).
2. Zdravniški pregled (velja 3 leta).
3. Izpit PP (Prva pomoč – velja neomejeno).
4. Teoretični izpit CPP pred komisijo izpitnega centra (velja 3 leta).

Od tu naprej pričnete s praktično vožnjo:

5. Odvozite predpisan program vožnje (minimalno 20 ur).
6. Na Upravni enoti na Oddelku za promet izpolnite vlogo in v Evidenčni karton vpišete spremljevalce. Več informacij o vožnji s spremljevalcem na spletni strani Agencije za varnost prometa. S spremljevalcem lahko vozite največ dve leti od vpisa spremljevalcev v Evidenčni karton.
7. Končna izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra (pogoj za pristop k izpitu je starost 18 let).

Cenik storitev Avtošole 3D za kategorijo “B” s spremljevalcem:

ŠTUDENTI in DIJAKI:
Paket – 30 ur vožnje SKUPAJ 1.155 € 38,50 €/h
Paket – 20 ur vožnje SKUPAJ 780 € 39,00 €/h
Posamezna ura praktične vožnje 39,50 €
ZAPOSLENI / OSTALI
Paket – 30 ur vožnje SKUPAJ 1.170 € 39,00 €/h
Paket – 20 ur vožnje SKUPAJ 790 € 39,50 €/h
Posamezna ura praktične vožnje (zaposleni/ostali) 40,00 €

Vse cene že vsebujejo 22% DDV.
Cenik velja od 8.11.2023

Za več informacij pokličite v tajništvo šole vožnje: (01) 425 42 04 ali 031 876 147.