Teoretični del usposabljanja za voznike

Teoretični del usposabljanja za voznike je sestavljen iz tečaja CPP in izpita pred republiško komisijo – izpita CPP.

Tečaj CPP je sestavljen iz splošnega in dodatnega dela, traja najmanj 20 pedagoških ur, ter obsega:

 1. pravila cestnega prometa, prometne znake in njihov pomen, znake, ki jih dajejo policisti in druge s tem zakonom pooblaščene osebe, ter nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu,
  ki nasprotujejo prometnim predpisom;
 2. osnove delovanja naprav na motornem vozilu, ki so pomembne za varen cestni promet;
 3. obveznosti in vlogo voznikov v cestnem prometu;
 4. vsebine, ki opredeljujejo pomembnost prepoznavanja in predvidevanja prometnih okoliščin ter z njimi povezani dejavniki tveganja v prometu;
 5. vsebine, ki opredeljujejo spremembe v vedenju in obnašanju voznika v prometu zaradi vpliva alkohola, drog in psihoaktivnih zdravil, zaradi utrujenosti, bolezni in drugih duševnih in telesnih stanj ter zaradi vremenskih razmer, stanja vozila in ceste, kar vpliva na varnost prometa;
 6. teme, ki prispevajo k razvijanju humanih odnosov, odnosov vzajemnega spoštovanja in razumevanja med vsemi udeleženci v prometu po načelih zaupanja in solidarnosti ter k ravnanju ob prometni nesreči;
 7. tehnike varčne in okolju prijazne vožnje, vključno z ekonomskimi vidiki uporabnika pri izbiri varčnejših vozil in prihranki zaradi varčne vožnje ter prikazom manjših vplivov na okolje

Strukturo vsebin teoretičnega dela vozniškega izpita si lahko ogledate na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa.

V šoli vožnje 3D organiziramo tečaj CPP vsakih 14 dni. Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, osebno v pisarni Avtošole 3D na Tržaški 2, ali pa nas pokličete.

Izpit CPP

Teoretični del vozniškega izpita smejo opravljati kandidati za voznika, ki so v šoli vožnje zaključili teoretični del usposabljanja in imajo veljavno zdravniško spričevalo, ki ga pridobijo pri specialistu za Medicino dela, prometa in športa.

Teoretični del izpita se opravlja z uporabo računalnika (elektronsko preverjanje znanja) na sedežu Javne agencije za varnost prometa, na Kotnikovi 19a v Ljubljani.

V primeru, da kandidat opravlja teoretični del izpita s pomočjo tolmača za tuji jezik, mora biti oseba, ki tolmači, sodni tolmač. Sodnega tolmača si zagotovi kandidat sam.

Za prijavo na izpit CPP kandidat potrebuje:

 • zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil tiste kategorije, za katero opravlja vozniški izpit,
 • evidenčni karton vožnje, s katerim dokaže, da je opravil teoretični del predpisanega programa usposabljanja (tečaj CPP) in
 • potrdilo o opravljenem izpitu iz prve pomoči, ki ga izvaja Rdeči križ Slovenije.

Teste za teoretični del izpita zagotavlja Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.
Nekaj primerov testov si lahko pogledate tudi na spletni strani Vozniški-Izpit.com.

Preberite še ostale zanimivosti

Copyright © 2024 - 3D d. o. o.