Alkohol ubijaAlkohol ter vožnja pod vplivom alkohola je še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče.

Zaradi alkohola se zmanjšujejo naše sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, zaznava, predvidevanja in presoje ter odločanja in končne izvedbe ustreznega ravnanja. Zato se zaradi vpliva alkohola že pri koncentraciji 0,5 promila verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom.

Alkohol je najbolj problematičen pri voznikih, kjer so tudi posledice prometnih nesreč najtežje, vendar pa je prav tako dejavnik tveganja za nastanek prometne nesreče pri kolesarjih in pešcih. Okrog četrtina prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami in huje poškodovanimi je povezana z alkoholom v prometu.

Učinki alkohola

Učinki alkohola na naše sposobnosti, pomembne za varno sodelovanje v prometu so:

 • VID: zožanje vidnega polja, bleščavost, oslabi sposobnost prepoznavanja odtenkov svetlobe, slabše prepoznavanje barv – predvsem rdeče, slabše zaznavanje gibanja, globine, oddaljenosti/bližine.

 • MOTORIKA: upočasni hitrost odzivanja in spremeni doživljanje časa, slabša koordinacija rok, nog.

 • SAMODOJEMANJE: samoprecenjevanje, odsotnost uvida v slabše zmožnosti, občutek poguma pri obvladovanju stvari, zanikanje posledic,

 • ČUSTVENA STANJA: spodbudi negativno doživljanje, lahko stopnjevano do resnih in globljih čustvenih težav (depresivnost, jeza, agresivnost).

Preberite in upoštevajte

 • Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola niti drugih psiho-aktivnih snovi
 • Alkohol v prometu je eden glavnih dejavnikov tveganja udeležbe v prometni nesreči.
 • Zavedajte se, da se že s prvim kozarcem alkohola slabšajo naše psiho-fizične sposobnosti za varno udeležbo v prometu.
 • Ne peljite se z voznikom, ki je užival alkohol, ter ga raje opozorite na tveganje.
 • Tudi pri pešcih in kolesarjih je alkohol dejavnik tveganja, saj je vsako leto nekaj pešcev in kolesarjev, ki so utrpeli hude posledice v prometnih nesrečah zaradi alkohola.
 • Alkohol pomembno vpliva na delovanje naših možgan, pri dolgotrajnem uživanju pa tudi resno ogroža naše zdravje.

Upoštevajte naslednja priporočila za zmanjšanje porabe alkohola:

 • nikoli nisem v prometu pod vplivom alkohola
 • če nameravam piti alkohol, poskrbim za varen prihod domov (avtobus, taksi…)
 • alkohola ne ponujam mladoletnim osebam
 • alkohola ne ponujam v šoli ali na delovnem mestu

Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola

Zakonsko je za običajne voznike kategorije B dovoljena stopnja alkohola 0,24 g/mg oz. 0,5 promila alkohola. Za voznike začetnike, poklicne voznike, učitelje vožnje in nekatere druge pa velja popolna treznost (0,0 alkohola). Predpisane kazni za voznike, ki imajo lahko do vključno 0,5 g alkohola/kg krvi ali 0,5 promilov oz 0,24 mg alkohola7l izdihanega zraka, ob pogoju, da ne kažejo motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu:

Prekršek Globa Kazenske
točke (KT)
Stranska sankcija
Do vključno 0,50g alkohola na kg krvi ali o,24 mg/l izdihanega zraka in ne kaže znake motenj v vedenju 300,00 EUR 4
Več kot 0,50 do vključno 0,80 g alkohola na kg krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 mg / l izdihanega zraka 600,00 EUR 8 Možna udeležba na zdravstvenem pregledu s svetovanjem pri osebnem zdravniku – za izbris 4 KT
Več kot 0,80 do vključno 1,10 g alkohola na kg krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 mg / l izdihanega zraka 900,00 EUR 16 Prostovoljna udeležba na rehablitacijskem programu za izbirs 4 KT (enkrat v treh letih)
Več kot 1,10 g alkohola na kg krvi ali več kot 0,52 mg / l izdihanega zraka 1.200,00 EUR 18 Možnost pridržanja voznika, odvzem vozniškega dovoljenja ali odložitev odvzema s kontrolnim zdravstvenim pregledom in udeležbo na ustreznem rehabilitacijskem programu (edukacisjke, psihosocialne delavnice ali zdravljenje)

Ste vedeli …

… Približno vsaka deseta prometna nesreča nastane kot posledica alkoholiziranosti povzroščitelja, pri nesrečah s smrtnim izidom pa povprečno vsaka tretja.

… Alkoholiziranosti ne moremo znižati s svežim zrakom, uživanjem olja, žvečilkami, saj je odvisna od razgradnje alkohola v jetrih.

alkohol-ubija-zlozenka-1-800x566
alkohol-ubija-zlozenka-2-800x567